Kristina

Photographer: Yiorgos Kaplanidis

Make-Up: Marita Thoma Politou

Kristina -