MARIKA

Videographer: Haris Farsarakis

Stylist: Apostolis Gofas

Make-Up/Hair: Marita Thoma Politou