Ozon Raw
Marita Politou: A New Prespective

Photographer: Aggelos P.

Stylist: George Karapetis

Make-Up: Marita Thoma Politou

Ozon Raw -
Ozon Raw -
Ozon Raw -
Ozon Raw -
Ozon Raw -